SİS DAĞINIn WEB SAYFASI
  Sis Dağı FM Sis Dağı Resimler Ziyaretci Defteri ?anakcı İletişim Forum  
GENEL
 SOHBET
???RLER
E-KART
L?NK PANOSU
YAYLALAR
?ENL?KLER
TUR?ZM
V?DEOLAR
M?Z?K E?LENCE
OYUNLAR
GEZ?LER
KEMEN?E
CAGED
DUYURU PANOSU
B?LGEM?Z
G?RESUN
TRABZON
G?M??HANE
G?RELE
TORUL
K?RT?N
BE??KD?Z?
EYNESIL
Online Muzik
FORUMUMUZ
KAYIT
GENEL
SOY A?ACI
GURBETC?LER
G?RESUN
???RLER
FIKRALAR
DUYURULAR

S?S DA?I WEB SAYFASI

WEB SAYFAMIZ B?LGE ?NSANIMIZIN H?ZMET?NDED?R. T?M HEM?ER?LER?M?ZLE BERABER?Z

SAYFAMIZDA OLMASINI ?STED?KLER?N?Z? ?STEK VE G?R??LER?N?Z? MA?L ADRESLER?M?Z ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?TIRAB?L?RS?N?Z

  BAHT?YAR ?ENG?N S?SDA?? WEB Y?NET?CS?  (WEB S?TEM?Z?N HER HAKKI SAKLIDIR ?Z?NS?Z KOPYA YAPILMAZ)

RES?MLER
REKLAMLAR
Reklam sipari?i verin


BU  ALANA REKLAM VERMEK ?STERSEN?Z MA?L ARACILI?I ?LE B?ZE ULA?ARAK REKLAMLARINIZI BU ALANA YERLE?T?REB?L?RS?N?Z

 

Online

 

1

 

 
 
BE??KD?Z?  

 

BE??KD?Z?    CO?RAF? YAPI      SOSYAL HAYAT      RES?MLER

     Be?ikd?z?l? ?? a?a 1834 y?l?nda ferman getirterek Be?ikd?z??n? kurarlar. 1856 y?l?na kadar Be?ikd?z??n? y?netirler. Bu d?nemde il?emizin ad? ?arl??d?r . 1856 y?l?nda ?arl??ya bir bucak m?d?r? tayin edilir. Emrinde bir zaptiye m?laz?m? ve 30 zaptiye. Bucak m?d?r?n?n tayini a?al?k d?neminin sonu olur. ?arl??ya atanacak bucak m?d?r? Tonya ve ?alpazar? nahiyelerinde de g?rev yapar.

     ?l?emiz 1894 y?l?na de?in ?arl? ad?yla G?rele il?esine ba?l?d?r. 1894 y?l?nda askerlik i?leri Vakf?kebir?e ba?lan?r. Di?er y?netsel i?lemlerde ise il?emiz 1894?ten itibaren Trabzon merkez il?eye ba?l? olarak geli?mesini s?rd?r?r. Bu yap? 1914 y?l?na kadar s?rer.           

                                                   

     1914 y?l?nda ?arl? ve ?alpazar? bucaklar? b?t?n?yle Vakf?kebir?e ba?lan?r. 1922 ?de bucak kimli?ini kaybederek Vakf?kebir?le b?t?nle?tirilen il?emiz, d?rt ay kadar sonra Akhisar ad?yla yeniden bucak kimli?ini kazan?r. Ancak, Akhisar ad?n?n ?teki kasaba ve k?y adlar?yla benzerli?i kar?u??klara neden olur. ?l?emizin bug?nk? ad?n?n verili?iyle ilgili anlat?lanlardan ??kar?lan ?udur: 1930?lu y?lar?n sonlar?nda il?emize gelen b?lge Valisi Tahsin Uzer Be?ikda?? isminden esinlenerek buraya Be?ikd?z? ad?n? vermi?tir.

     ?l?emiz belediye te?kilat? 1948 y?l?nda kurulmu?, 04 Temmuz 1987 tarihinde 19505 say?l? Resmi Gazetede yay?nlana 3992 say?l? yasayla da il?e olmu?tur.Kaynaklardan ve s?zl? verilerden ??kan sonuca b?rak?l?rsa b?lge halk?, XIII ve XIV. Y?zy?llarda Do?u ve G?naydo?u Anadolu?dan gelen O?uzlar?n ?epni boyundand?r. Bug?n mevcut, T?rkelli, Kaleg?ney, Seyitahmet, Korkuthan?

 

      18-03-2011 den sonraki ziyaret?i say?s?

Ziyaret?i Sayac?

 

 
 
 
Copright ?2001- 2011
 
Bahtiyar Şeng?n